Disclaimer


De kleine lettertjes

Disclaimer voor www.auto-oldtimertechniek.be

Versie 1.0
Deze pagina is voor het laatst aangepast op 13/11/2017.

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.auto-oldtimertechniek.be, zoals deze beschikbaar is gesteld door Auto- & oldtimertechniek Matthias De Bel. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Auto- & oldtimertechniek Matthias De Bel is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Auto- & oldtimertechniek Matthias De Bel.

Geen garantie op juistheid

Auto- & oldtimertechniek Matthias De Bel streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. Auto- & oldtimertechniek Matthias De Bel aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.auto-oldtimertechniek.be op deze pagina.